Udruga „Agrobiznis Inovacijsko-Edukacijski Centar ECO FOOD_TURA“ osnovana je 2016. godine u okviru provedbe projekta ECO FOOD_TURA financiranog sredstvima Europske unije kroz Program prekogranične suradnje Hrvatska- Bosna i Hercegovina 2007-2013 s ciljem interesnog okupljanja pravnih osoba i građana uključenih u području održive poljoprivredne proizvodnje te prerade i trženja poljoprivrednih proizvoda.

Članom udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u Udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu sa navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Trenutna cijena članarine je 100 kuna za fizičke osobe te 200 kuna za pravne osobe.

Postupak prijave je ispunjena dolje dostupna „Pristupnica za članstvo“ koja se šalje poštom ili mailom na kontakt Udruge.

 

Pristupnica za članstvo (fizička osoba)
Pristupnica za članstvo (pravna osoba)
 

IMPRESUM

Program pretpristupne pomoći IPA, komponenta II Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013

KONTAKT

Vladimira Nazora 8 - 32257 Drenovci
Mob.: + 385 (0)99 269-89-50
E-mail: info@lar-v.com
Web: www.ecofoodtura.hr