05.12.2016. godine u Drenovcima je potpisan trilateralni Sporazum o suradnji između Udruge poduzetnika i poslodavaca Žepče- odjel Agroinkubator (BiH), Udruge "Agrobiznis Inovacijsko Edukacijski Centar ECO FOOD_TURA", Drenovci (HRV) i Centra za organsku proozvodnju Selenča (SRB).

Svrha ovog Sporazuma je razvoj kapaciteta svih organizacija potpisnica Sporazuma. Izražavajući punu suglasnost da se na ovaj način osiguraju uvjeti i poduzmu mjere za razvoj i unapređenje procesa lokalnog ekonomskog razvoja kroz zajedničke aktivnosti svih dionika.

Suradnja obuhvaća razvoj i poticanje zajedničkih istraživanja, seminara, domaćih i međunarodnih konferencija; razmjenu znanja i informacija kroz zajedničke radionice, publikacije i programe; zajedničke promocije u skladu sa ciljevima i aktivnostima svih organizacija; zajedničku organizaciju i realizaciju edukativnih programa; razvijanje programa za suradnju sa privredom; pripremu zajedničkih prijedloga projekata za domaće i međunarodne institucije.

Sporazum o suradnji
 

IMPRESUM

Program pretpristupne pomoći IPA, komponenta II Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013

KONTAKT

Vladimira Nazora 8 - 32257 Drenovci
Mob.: + 385 (0)99 269-89-50
E-mail: info@lar-v.com
Web: www.ecofoodtura.hr