Upravljanje projektom osigurava kvalitetnu internu komunikaciju između partnera na projektu. Na sastancima se raspravlja o provođenju svih aktivnosti projekta, predstavlja plan budućih aktivnosti i isto tako raspravlja o problemima s kojima se susreće ili s kojima se može susresti te kako ih izbjeći ili savladati.

 

IMPRESUM

Program pretpristupne pomoći IPA, komponenta II Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013

KONTAKT

Vladimira Nazora 8 - 32257 Drenovci
Mob.: + 385 (0)99 269-89-50
E-mail: info@lar-v.com
Web: www.ecofoodtura.hr