Ukoliko se želite baviti ekološkom proizvodnjom te proizvode na tržište staviti kao ekološke, morate biti upisani u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji a Vaša proizvodnja mora biti pod stručnom kontrolom sukladno članku 28. stavku 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 od 28. lipnja 2007. o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda.

Stručna kontrola je obvezna najmanje jednom godišnje a provode je kontrolna tijela ovlaštena od strane Ministarstva. Nakon što kontrolno tijelo izvrši prvu stručnu kontrolu i dostavi zapisnik o prvoj stručnoj kontroli, zahtjev za upis se predaje prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (podružnici Agencije).

Obrazac zahtjeva za upis nalazi se u Prilogu II. Pravilnika o ekološkoj proizvodnji (NN br. 19/16). Uz zahtjev treba priložiti: zapisnik o obavljenoj stručnoj kontroli od strane ovlaštenog kontrolnog tijela i biljege – 70,00 kn. Temeljem dostavljene dokumentacije Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdaje rješenje o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji. Nakon toga slijedi izdavanje potvrdnice/certifikata koje izdaje ovlašteno kontrolno tijelo.

Zakonodavni okvir razvoja ekološke poljoprivrede sastoji se od Nacionalnih propisa i Propisa Europske unije. Nacionalni propisi obuhvaćaju Zakon o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15) i Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (“Narodne novine” br. 19/16), dok propisi Europske unije obuhvaćaju Uredbu Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda ( SL L 189, 20.7.2007), Uredbu Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5.rujna 2008. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (SL L 250, 18. 9. 2008.) / pročišćeni tekst s 01. siječnjem 2015 te Uredbu komisije (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja / pročišćeni tekst s 01. siječnjem 2015 i Provedbenu uredbu komisije (EU) 2016/459 оd 18. ožujka 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja.

Zakon o poljoprivredi NN 30/15
Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji NN 19/16
Uredba Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda ( SL L 189, 20.7.2007)
Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5.rujna 2008. o podrobnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda u pogledu ekološke proizvodnje, označavanja i stručne kontrole (SL L 250, 18. 9. 2008.) / pročišćeni tekst s 01. siječnjem 2015.
UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1235/2008 od 8. prosinca 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja / pročišćeni tekst s 01. siječnjem 2015.
PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/459 od 18. ožujka 2016.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1235/2008 o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 s obzirom na režime za uvoz ekoloških proizvoda iz trećih zemalja
Popis ovlaštenih kontrolnih tijela
 

IMPRESUM

Program pretpristupne pomoći IPA, komponenta II Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013

KONTAKT

Vladimira Nazora 8 - 32257 Drenovci
Mob.: + 385 (0)99 269-89-50
E-mail: info@lar-v.com
Web: www.ecofoodtura.hr