Jučer su u prostorijama Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. u Vinkovcima, održani 6. regionalni sastanak i 4. bilateralni sastanak projektnog tima ECO FOOD_TURA.

Voditeljica projekta Katarina Damjanović, upoznala je nazočne na regionalnom sastanku sa aktivnostima koje su se dogodile od prošlog sastanka među kojima su informacije o održanim radionicama, konferenciji u Drenovcima i Tesliću te radovima na nasadima lavande i drena. Neke od budućih aktivnosti koje su spomenute su osnivanje udruge te sudjelovanje na 20. sajmu zdravlja. Za kraj je otvorena rasprava te savjeti o realokaciji sredstava za nabavu opreme, a koja se neće nabavljati jer se ista ili slična već nabavlja iz projekta PPID.

Na bilateralnom sastanku, nazočnima su predstavljene aktivnosti sa Hrvatske i BiH strane koje su završile u međuvremenu. Dogovorene su i buduće aktivnosti među kojima je studijsko putovanje u Žepče koje se planira za početak srpnja i studijsko putovanje u Sisak.

Projekt ECO FOOD_TURA financiran je od strane EU kroz Program prekogranične suradnje Hrvatska-BiH 2007-2013, a ukupna vrijednost projekta iznosi 397.645,94 EUR.

 

 

            

 

 

Europska unija

Ovaj projekt financira Europska unija. Ova web stranica i svi dokumenti proizvod su financijske pomoći Europske unije. Sadržaj ovog dokumenta je isključiva odgovornost Lokalne agencije za razvoj Vjeverica d.o.o. Drenovci i partnera projekta i ni pod kojim okolnostima se ne može smatrati da odražava položaj Europske unije.

Europska komisija je izvršno tijelo Europske unije

Europsku uniju čini 28 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su, tijekom razdoblja proširenja u trajanju više od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pritom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica.

 

IMPRESUM

Program pretpristupne pomoći IPA, komponenta II Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013

KONTAKT

Vladimira Nazora 8 - 32257 Drenovci
Mob.: + 385 (0)99 269-89-50
E-mail: info@lar-v.com
Web: www.ecofoodtura.hr